13.08.2011

pęka 2.


to samo szkliwo i taka sama temperatura wypału. Warstwa szkliwa podobna. Co więcej, stały w piecu obok siebie z czarką pokazaną wczoraj.
Masa inna.

Brak komentarzy: